Szczecińskie Centrum Świadczeń
Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczne składanie wniosków - Emp@tia

Aktualności

Świadczenie wychowawcze 500plus

Wtorek, 26 Stycznia 2021

Szczecińskie Centrum Świadczeń

informuje, że wnioski o ustalenie prawa do ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+
na okres 2021/2022
można składać w formie elektronicznej od 1 LUTEGO 2021 r.,
natomiast w formie papierowej od 1 KWIETNIA 2021 r.

Okres świadczeniowy 2021/2022 trwać będzie od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022 r.

Wnioski w formie elektronicznej (od 01.02.2021 r.) można składać za pomocą:

 • portalu informacyjno-usługowego emp@tia,
 • elektronicznej platformy usług administracji publicznej epuap,
 • platformy usług elektronicznych PUE ZUS,
 • systemów teleinformatycznych banków.

Wnioski w formie papierowej (od 01.04.2021 r.) można wrzucać do urn. Urny znajdują się przy wejściu do siedziby Szczecińskiego Centrum Świadczeń przy ul. Kadłubka 12 oraz filii przy ul. Rydla 39-40 i są dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania SCŚ.


Dodatek mieszkaniowy - dopłata do czynszu

Czwartek, 21 Stycznia 2021

Szczecińskie Centrum Świadczeń

informuje, że od 5 stycznia 2021 r. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych może zostać przyznany dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwaną "dopłatą do czynszu".

Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje, gdy:
1) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r. oraz
2) ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r., oraz
3) ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

W celu uzyskania dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu należy umieścić na wniosku o dodatek adnotację "wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu".
Wnioski należy składać do dnia 31 marca 2021 r.

Do wniosku dołącza się:
1) oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego;
2) oświadczenie, że ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. oraz że nie przysługiwał mu wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;
3) dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu.


Dodatek mieszkaniowy

Czwartek, 21 Stycznia 2021

Szczecińskie Centrum Świadczeń

informuje, że za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19, dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną, jeśli wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożony zostanie nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.

Do wniosku takiego należy dołączyć:

 • podpisaną przez wnioskodawcę klauzulę wskazującą okres, na jaki dodatek ma zostać przyznany;
 • deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.


Szczecińskie Centrum Świadczeń - nieczynne w dniu 24.12.2020

Poniedziałek, 21 Grudnia 2020

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.12.2020 Szczecińskie Centrum Świadczeń będzie NIECZYNNE.


Program Czyste Powietrze

Czwartek, 26 Listopada 2020

Szczecińskie Centrum Świadczeń w ramach programu "Czyste Powietrze" na wniosek mieszkańca Szczecina wydaje zaświadczenia o wysokości przeciętnego dochodu gospodarstwa domowego. [WIĘCEJ INFORMACJI]


Świadczenie wychowawcze 500plus

Wtorek, 07 Lipca 2020

Szczecińskie Centrum Świadczeń

informuje, że wnioski o ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ na okres 2021/2022
należy składać w formie elektronicznej od 1 LUTEGO 2021 r.,
w formie papierowej od 1 KWIETNIA 2021 r.


Wnioski na okres 2020-2021

Wtorek, 30 Czerwca 2020

Szczecińskie Centrum Świadczeń
informuje, że od 1 lipca 2020 r. można składać ELEKTRONICZNIE wnioski na okres 2020/2021

 • za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, w przypadku posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego ePUAP, na:

  - zasiłek rodzinny,
  - fundusz alimentacyjny,
  - specjalny zasiłek opiekuńczy.

 • za pomocą
  1) portalu empatia.mrpips.gov.pl, w przypadku posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego ePUAP,
  2) PUE ZUS,
  3) bankowości elektronicznej, na:

  - świadczenie „Dobry start” (300zł).

Wnioski wysłane elektronicznie na okres 2020/2021 przed 1.07.2020 r. pozostaną bez rozpatrzenia.


od 1 sierpnia 2020 r. wnioski w formie PAPIEROWEJ na:
- zasiłek rodzinny,
- świadczenie „Dobry start” (300zł)
- fundusz alimentacyjny,
- specjalny zasiłek opiekuńczy.

 • należy wrzucać do specjalnych urn, umieszczonych przy wejściu do siedziby Centrum przy ul. Kadłubka 12 oraz filii przy ul. Rydla 39-40, dostępnych w godzinach pracy od poniedziałku do piątku 7,30-15,30 lub
 • wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Szczecińskiego Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin

Wnioski papierowe złożone na okres 2020/2021 przed 01.08.2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) lub wrzucone do urn przed 01.08.2020 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.


Szczecińskie Centrum Świadczeń
informuje, że wnioski o Bon Opiekuńczy na okres 2020/2021 w formie papierowej można wrzucać do urn od 1 lipca 2020 r. lub wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Szczecińskiego Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin


Wnioski papierowe złożone na okres 2020/2021 przed 01.07.2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) lub wrzucone do urn przed 01.07.2020 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.


Szczecińskie Centrum Świadczeń - nieczynne w dniu 12.06.2020

Wtorek, 09 Czerwca 2020

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12.06.2020 Szczecińskie Centrum Świadczeń będzie NIECZYNNE.


Informacja w sprawie terminów procesowych

Poniedziałek, 25 Maja 2020

Informacja w sprawie terminów procesowych.

Informujemy, że w dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz.. 875).

Zgodnie z przepisami art. 46 pkt. 20 i art. 68 cyt. ustawy, wszelkie terminy w wynikające m. in. z przepisów prawa administracyjnego i sądowo administracyjnego w tym także terminy procesowe i sądowe obowiązujące w postępowaniach prowadzonych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie, o których mowa w art. 15zzr i art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, (Dz. U. poz. 374, 567,568,695), których bieg nie rozpoczął się albo uległ zawieszeniu, rozpoczynają bieg albo biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. to jest od dnia 23 maja 2020r.

Wobec powyższego informujemy, że zawarte w doręczonych decyzjach, (postanowieniach, wezwaniach, zawiadomieniach) pouczenia, że terminy uległy wstrzymaniu lub zawieszeniu do dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, stały się nieaktualne.

UWAGA
Terminy rozpoczynają swój bieg albo biegną dalej od dnia 23 maja 2020 r

Informacja

Poniedziałek, 11 Maja 2020

Od dnia 11.05.2020 r. Kartę Dużej Rodziny odebrać można tylko w siedzibie Szczecińskiego Centrum Świadczeń przy ul. Kadłubka 12 w godzinach 7:30 – 15:30.

Biuro Obsługi Interesantów SCŚ - ZAMKNIĘTE

Piątek, 20 Marca 2020

Bezpośrednia obsługa interesantów w Szczecińskim Centrum Świadczeń zawieszona do odwołania. Od 23 marca br. (poniedziałek) drzwi Szczecińskiego Centrum Świadczeń będą zamknięte dla mieszkańców.
Niezbędne sprawy można załatwiać korzystając z poczty, Internetu i specjalnych urn.
Urny zostaną umieszczone przy wejściu do siedziby Centrum przy ul. Kadłubka 12 oraz filii przy ul. Rydla 39-40 i będą dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

WYPŁATY

OD MIESIĄCA KWIETNIA 2020 R. WYPŁATA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA W FORMIE ODBIORU OSOBISTEGO W PLACÓWCE BANKU PKO BP ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE WYŁĄCZNIE W NIŻEJ WYMIENIONYCH ODDZIAŁACH W OKREŚLONYCH GODZINACH

Informujemy, że we wskazanych placówkach w godzinach 10:00 -12:00 obsługiwane będą wyłącznie osoby powyżej 65 roku życia.

Oddział Adres Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Oddział 1 w Szczecinie Niepodległości 44 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00
Oddział 9 w Szczecinie Wyzwolenia 105 A 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00
Oddział 2 w Szczecinie Orła Białego 5 09:00 16:00 09:00 16:00 09:00 16:00 09:00 16:00 09:00 16:00
Oddział 4 w Szczecinie Malczewskiego 26 09:00 16:00 09:00 16:00 09:00 16:00 09:00 16:00 09:00 16:00
Oddział 3 w Szczecinie Rydla 41/42 09:00 16:00 09:00 16:00 09:00 16:00 09:00 16:00 09:00 16:00
Oddział 5 w Szczecinie Kazimierska 1/2 10:00 16:00 10:00 16:00 10:00 16:00 10:00 16:00 10:00 16:00
Oddział 8 w Szczecinie Narutowicza 13 E/7 10:00 16:00 10:00 16:00 10:00 16:00 10:00 16:00 10:00 16:00
Oddział 7 w Szczecinie Santocka 18/4 09:00 16:00 09:00 16:00 09:00 16:00 09:00 16:00 09:00 16:00
Oddział 15 w Szczecinie Milczańska 7 H,I 10:00 15:00 10:00 15:00 10:00 15:00 10:00 15:00 10:00 15:00
Oddział 21 w Szczecinie Żołnierza Polskiego 19 10:00 16:00 10:00 16:00 10:00 16:00 10:00 16:00 10:00 16:00

Uprzejmie informujemy, iż bieżąca informacja na temat pracy oddziałów PKO BP dostępna jest na stronie internetowej www.pkobp.pl ( wybieramy miejscowość i oddział).


BIURO OBSŁUGI INTERESENTA

Piątek, 13 Marca 2020

Od dnia 16.03.2020 do odwołania Biura Obsługi Interesantów przy ul. Kadłubka 12 oraz Rydla 39/40 będą czynne w godzinach 7:30-15:30.

BIURO OBSŁUGI INTERESENTA w FILII SCŚ - NIECZYNNE

Czwartek, 12 Marca 2020

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od dnia 16.03.2020r. Biuro Obsługi Interesanta (Świadczenia Wychowawcze 500+) przy ul. Kaszubskiej 30 będzie NIECZYNNE. Dokumenty można składać w siedzibach SCŚ przy ul. Kadłubka 12 oraz Rydla 39/40.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Bon Alzheimer 75 w 2020 roku

Piątek, 07 Lutego 2020

Informujemy, że rusza nowa edycja Bon Alzheimer 75 w 2020 roku.

Wniosek wraz z załącznikami można składać od 10.02.2020 r. do 30.11.2020 r. w Biurze Obsługi Interesanta Szczecińskiego Centrum Świadczeń.

więcej informacji kliknij tutaj


FABRYKA AKTYWNYCH ZAWODOWO

Wtorek, 03 Grudnia 2019

image-1

Komunikat - zmiana siedziby Referatu Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych

Środa, 04 Września 2019

Od dnia 28 sierpnia 2019 roku Referat Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych zmienił swoją siedzibę.

czytaj więcej...

Komunikat - godziny otwarcia filii Szczecińskiego Centrum Świadczeń

Piątek, 21 Grudnia 2018

W dniu 24.12 i 31.12.2018 roku filia Szczecińskiego Centrum Świadczeń przy
ul. Rydla 39-40 czynna będzie w godzinach 7:30 – 15:30.


KOMUNIKAT W SPRAWIE BONU OPIEKUŃCZEGO

Piątek, 19 Października 2018

Szczecińskie Centrum Świadczeń informuje, iż od dnia 20 października 2018 roku uległy zmianie zasady przyznawania świadczenia pieniężnego Bon Opiekuńczy zgodnie z uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XLIV/1288/18 z dnia 11 września 2018 r.

czytaj więcej...

Program Dobry start - Początek wypłat świadczeń

Wtorek, 28 Sierpnia 2018

Program "Dobry start": Początek wypłat świadczeń

Szczecińskie Centrum Świadczeń informuje, iż rozpoczęły się wypłaty świadczenia
z programu "Dobry start".
Osoby, które w trakcie wypełniania wniosku podały numer konta będą otrzymywały przelew zgodnie z podanymi danymi.
Osoby, które nie podały numeru konta i chcą odebrać świadczenie w gotówce, mogą zrobić to w wybranej placówce banku PKO BP.
Przypominamy, iż zgodnie z zapisami Rozporządzenia wypłata świadczeń w ramach programu "Dobry start", dla wniosków złożonych w lipcu i sierpniu nastąpi najpóźniej
do końca września.


Szczecińskie Centrum Świadczeń informuje, że świadczenie Dobry start nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Czwartek, 26 Lipca 2018

Szczecińskie Centrum Świadczeń informuje, że świadczenie „Dobry start” nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

 

Informację o przyznaniu przedmiotowego świadczenia otrzymają Państwo drogą elektroniczną (o ile we wniosku zostanie wskazany adres poczty elektronicznej)  z adresu dobrystart@scs-szczecin.pl.

 

Drogą listową może zostać przesłane:

 1. wezwanie o uzupełnienie braków we wniosku,
 2. decyzja o odmowie przyznania świadczenia „Dobry start”,
 3. rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, informację o przyznaniu świadczenia „Dobry start” można odebrać w filii Szczecińskiego Centrum Świadczeń przy ul Kaszubskiej 30.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.


Szczecińskie Centrum Świadczeń informuje, że od dnia 1 lipca 2018 r. można składać wnioski za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS

Poniedziałek, 23 Lipca 2018

Szczecińskie Centrum Świadczeń

 

informuje, że od dnia 1 lipca 2018 r. można składać
wnioski za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS na:

- zasiłek rodzinny,

- świadczenie wychowawcze (500+),

- świadczenie „Dobry start” ( 300zł)

- fundusz alimentacyjny,

- specjalny zasiłek opiekuńczy

oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej na:

czytaj więcej...

UCHWAŁA NR XLII 1216 18 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń

Poniedziałek, 02 Lipca 2018

Na podstawie art. 11 ust. 2, art.12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

czytaj więcej...

Uchwała Nr XXXIX 1143 18 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2018 roku

Środa, 09 Maja 2018

W dniu 25 kwietnia 2018 roku została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego uchwała Nr XXXIX/1143/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3.

czytaj więcej...

W dniu 30.04.2018 r. Szczecińskie Centrum Świadczeń będzie nieczynne

Piątek, 06 Kwietnia 2018

Krótka treść. czytaj więcej...

UCHWAŁA NR XXXIX 1142 18 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 27 marca 2018 r.

Środa, 04 Kwietnia 2018

w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 62), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

czytaj więcej...

Informujemy, że Szczecińskie Centrum Świadczeń od dnia 28.03.2018 r. jest realizatorem Karty Dużej Rodziny

Środa, 28 Marca 2018

Punkty składania wniosków:

     - Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12 (w godz. od 7:30 do 16:00)

     - Szczecin-Prawobrzeże   ul. Rydla 39-40 (w godz. od 8:00 do 16:00)

Wydawanie druków:

     - Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12

     - Szczecin-Prawobrzeże ul. Rydla 39-40

     - strona internetowa : www.swiadczenia.szczecin.pl


UCHWAŁA NR XXXI 832 17 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 20 czerwca 2017 r.

Poniedziałek, 09 Października 2017

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933 i 935);
Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

czytaj więcej...

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków od 1 sierpnia 2017 r.

Wtorek, 04 Lipca 2017

Szczecińskie Centrum Świadczeń

informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. można składać
wnioski na:

- zasiłek rodzinny,

- świadczenie wychowawcze (500+),

- fundusz alimentacyjny,

- specjalny zasiłek opiekuńczy

- bon opiekuńczy (tylko w wersji papierowej)

Punkty przyjmowania wniosków:

Szczecińskie Centrum Świadczeń,

 1. Kadłubka 12 w godzinach od 7.30. do 16.00.
 2. Kaszubska 30 w godzinach od 7.30. do 16.00.
 3. Rydla 39/40 w godzinach od 8.00. do 16.00.

Wnioski można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet.


E-wniosek o świadczenia będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej

Wnioski złożone przed dniem 01.08.2017 r. (decyduje data stempla) zostaną pozostawione bez rozpatrzenia

Wzory dokumentów na okres zasiłkowy 2017 / 2018
1. 500+ Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (PDF)
2. 500+ wniosek (PDF)
3. Fundusz alimentacyjny oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (PDF)
4. Fundusz alimentacyjny wniosek (PDF)
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy wniosek (PDF)
6. Zasiłek rodzinny oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (PDF)
7. Zasiłek rodzinny wniosek (PDF)
Wzory prawidłowo wypełnionych wniosków
1. 500+ Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (przykład) (PDF)
2. 500+ wniosek na pierwsze dziecko (przykład) (PDF)
2. 500+ wniosek na drugie dziecko (przykład) (PDF)
3. Fundusz alimentacyjny oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (przykład) (PDF)
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy wniosek (przykład) (PDF)
6. Zasiłek rodzinny oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (przykład) (PDF)
7. Zasiłek rodzinny wniosek (przykład) (PDF)


Szczecińskie Centrum Świadczeń © 2021 - swiadczenia.szczecin.pl ; bip.swiadczenia.szczecin.pl