Szczecińskie Centrum Świadczeń
Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

Lista aktualności:

07.07.2020 - Świadczenie wychowawcze 500plus
30.06.2020 - Wnioski na okres 2020-2021
09.06.2020 - Szczecińskie Centrum Świadczeń - nieczynne w dniu 12.06.2020
25.05.2020 - Informacja w sprawie terminów procesowych
11.05.2020 - Informacja

Świadczenie wychowawcze 500plus

Wtorek, 07 Lipca 2020

Szczecińskie Centrum Świadczeń

informuje, że wnioski o ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ na okres 2021/2022
należy składać w formie elektronicznej od 1 LUTEGO 2021 r.,
w formie papierowej od 1 KWIETNIA 2021 r.


Wnioski na okres 2020-2021

Wtorek, 30 Czerwca 2020

Szczecińskie Centrum Świadczeń
informuje, że od 1 lipca 2020 r. można składać ELEKTRONICZNIE wnioski na okres 2020/2021

 • za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, w przypadku posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego ePUAP, na:

  - zasiłek rodzinny,
  - fundusz alimentacyjny,
  - specjalny zasiłek opiekuńczy.

 • za pomocą
  1) portalu empatia.mrpips.gov.pl, w przypadku posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego ePUAP,
  2) PUE ZUS,
  3) bankowości elektronicznej, na:

  - świadczenie „Dobry start” (300zł).

Wnioski wysłane elektronicznie na okres 2020/2021 przed 1.07.2020 r. pozostaną bez rozpatrzenia.


od 1 sierpnia 2020 r. wnioski w formie PAPIEROWEJ na:
- zasiłek rodzinny,
- świadczenie „Dobry start” (300zł)
- fundusz alimentacyjny,
- specjalny zasiłek opiekuńczy.

 • należy wrzucać do specjalnych urn, umieszczonych przy wejściu do siedziby Centrum przy ul. Kadłubka 12 oraz filii przy ul. Rydla 39-40, dostępnych w godzinach pracy od poniedziałku do piątku 7,30-15,30 lub
 • wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Szczecińskiego Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin

Wnioski papierowe złożone na okres 2020/2021 przed 01.08.2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) lub wrzucone do urn przed 01.08.2020 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.


Szczecińskie Centrum Świadczeń
informuje, że wnioski o Bon Opiekuńczy na okres 2020/2021 w formie papierowej można wrzucać do urn od 1 lipca 2020 r. lub wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Szczecińskiego Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin


Wnioski papierowe złożone na okres 2020/2021 przed 01.07.2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) lub wrzucone do urn przed 01.07.2020 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.


Szczecińskie Centrum Świadczeń - nieczynne w dniu 12.06.2020

Wtorek, 09 Czerwca 2020

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12.06.2020 Szczecińskie Centrum Świadczeń będzie NIECZYNNE.


Informacja w sprawie terminów procesowych

Poniedziałek, 25 Maja 2020

Informacja w sprawie terminów procesowych.

Informujemy, że w dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz.. 875).

Zgodnie z przepisami art. 46 pkt. 20 i art. 68 cyt. ustawy, wszelkie terminy w wynikające m. in. z przepisów prawa administracyjnego i sądowo administracyjnego w tym także terminy procesowe i sądowe obowiązujące w postępowaniach prowadzonych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie, o których mowa w art. 15zzr i art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, (Dz. U. poz. 374, 567,568,695), których bieg nie rozpoczął się albo uległ zawieszeniu, rozpoczynają bieg albo biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. to jest od dnia 23 maja 2020r.

Wobec powyższego informujemy, że zawarte w doręczonych decyzjach, (postanowieniach, wezwaniach, zawiadomieniach) pouczenia, że terminy uległy wstrzymaniu lub zawieszeniu do dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, stały się nieaktualne.

UWAGA
Terminy rozpoczynają swój bieg albo biegną dalej od dnia 23 maja 2020 r

Informacja

Poniedziałek, 11 Maja 2020

Od dnia 11.05.2020 r. Kartę Dużej Rodziny odebrać można tylko w siedzibie Szczecińskiego Centrum Świadczeń przy ul. Kadłubka 12 w godzinach 7:30 – 15:30.


Szczecińskie Centrum Świadczeń © 2020 - swiadczenia.szczecin.pl ; bip.swiadczenia.szczecin.pl